Quotation Explorer - 'Slag'

Mig angrer av mit hjertens grundjeg bogen skulde læreat jeg for alt det jeg har slittfik intet andet til profitend umag og besvære. Hvad har vi nu, fordi vi gikvel 20 aars tid i skole,Og mangt et slag i Haanden fik, samt banket rygg og kjole? - Petter Dass
In God's economy, nothing is slag, nothing is wasted. Every relationship we build is a teacher, every experience we have is a coach. In every scar there is a lesson. In every memory there lives potential to make more. - Toni Sorenson
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]