Quotation Explorer - 'Godt'

Hun trodde kjærligheten skulle gjøre henne godt, men det den gjør, er å servere smerte, slite og rive i henne, skyve henne ut i noe ukjent og noe farlig. - Tore Renberg
Norge er ikke noe godt land å ha til fedreland, navnlig ikke om vinteren. - Henrik Ibsen
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]