Quotation Explorer - 'Ditt'

- Ja vill inte vara ditt barn. (Bengt)- Vad vill du vara då? (Gun)- Din älskare. (Bengt) - Stig Dagerman
Lägg dig senast vi tio-tiden , den kosmiska strålningen före midnatt verkar förnyande hela ditt nervsystem. - Birgit Sjöberg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]