Quotation Explorer - 'Vad'

- Ja vill inte vara ditt barn. (Bengt)- Vad vill du vara då? (Gun)- Din älskare. (Bengt) - Stig Dagerman
Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. - Hjalmar Söderberg
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]