Quotation Explorer - 'Pris'

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. - Hjalmar Söderberg
Si vous êtes pris dans le rêve de l‘autre; vous êtez foutus. - Gilles Deleuze
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]