Quotation Explorer - 'Nalang'

May mga bagay sa nakaraan na kusa mo nalang naaalala kasi nakasanayan mo na at hanggang ngayon di mo pa rin ito nalilimutan. - Jyca Therese Lauron Livelo
Ang relationship, parang flappy bird...Hindi mo ito pwedeng basta-basta nalang bitawan. - Prince Henry Chiong
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]