Quotation Explorer - 'Mo'

Kung matatakot kang harapin ang totoo at sabihin ang talagang nararamdaman mo dahil baka masaktan ka, isa lang ibig sabihin noon: ipinagkait mo na sa sarili mo ang pagiging masaya at kinarir mo ang magpakatanga. - Bob Ong
MADALI MAGING OK SA HARAP NG MINAMAHAL MO, BUT IT BECOMES EVEN WORST PAGHND MO SILA KAHARAP - Marlon Roxas
Gamitin ang puso para alagaan ang taong malapit sayo. Gamitin ang utakpara alagaan ang sarili mo. - Bob Ong
May mga bagay sa nakaraan na kusa mo nalang naaalala kasi nakasanayan mo na at hanggang ngayon di mo pa rin ito nalilimutan. - Jyca Therese Lauron Livelo
Makakapili ka ng lugar na uupuan mo, pero hindi mo mapipili ang taong uupo sa puwang sa tabi mo... Ganyan ang senaryo sa bus. Ganyan din sa pag-ibig... Lalong 'di mo kontrolado kung kelan siya bababa. - Bob Ong
Bakit mo sinasagot ng tanong ang tanong ko? - Bob Ong
Life is an essay you yourself have to write, start to finish. - Mo
Hikayatin mo lahat ng kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paboritong libro sa buhay nila. Dahil wala nang mas kawawa pa sa mga taong literado pero hindi nagbabasa. - Bob Ong
Killing is easy," said Mo, "Dying is harder... - Cornelia Funke
Ang relationship, parang flappy bird...Hindi mo ito pwedeng basta-basta nalang bitawan. - Prince Henry Chiong
Being with you is like standing next to the sun. It's so hot you die if you don't move. - Mo
Ang mga sagot ngayo'y baon-baon mo na sa kung saan ka man papunta. Sa paglisan mo ngayon, hindi ka na talaga babalik. Babalik ka man sa aking isip, nakaapak pa rin ako sa lupa kung saan bawat buhos ng ulan ay magsisimula akong mangarap muli. Ako na lang, mag-isa. - Don Vittorio C. Villasin
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]