Quotation Explorer - 'Nimic'

Nimic nu există în altă parte decât în conștiința omului. - George Orwell
Hernhutter, înțelept, îl aprobă și dădu drept exemplu existența umană: nimeni nu înțelege nimic și tocmai de aceea o acceptă ca pe un lucru firesc. - Johan Daisne
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]