Quotation Explorer - 'Aceea'

Hernhutter, înțelept, îl aprobă și dădu drept exemplu existența umană: nimeni nu înțelege nimic și tocmai de aceea o acceptă ca pe un lucru firesc. - Johan Daisne
Îl zăpăcise pur și simplu mulțimea aceea nespus de pestriță, de parcă diavolul fărâmase lumea bucăți și le adunase apoi la loc, fără niciun sens, fără niciun rost. - Nikolai Gogol
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]