Quotation Explorer - 'Niciun'

Îl zăpăcise pur și simplu mulțimea aceea nespus de pestriță, de parcă diavolul fărâmase lumea bucăți și le adunase apoi la loc, fără niciun sens, fără niciun rost. - Nikolai Gogol
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]