Quotation Explorer - 'Sau'

Nu pot fi eu insumi decat daca ma inalt pana la furie sau cobor pana la descurajare: la nivelul meu obisnuit, ignor faptul ca exist. - Emil Cioran
Nu cumva dragostea ține de un proces material, chimic, de un amestec de molecule care poată fi reprodus științific? Sau e un miracol spiritual?, ,,Elixirul dragostei - Eric Emmanuel-Schmitt
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]