Quotation Explorer - 'Nivelul'

Nu poţi cunoaşte un om decât după nivelul la care s-a ridicat muzica în sufletul lui. - Emil Cioran
Nu pot fi eu insumi decat daca ma inalt pana la furie sau cobor pana la descurajare: la nivelul meu obisnuit, ignor faptul ca exist. - Emil Cioran
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]