Quotation Explorer - 'S-A'

Nu poţi cunoaşte un om decât după nivelul la care s-a ridicat muzica în sufletul lui. - Emil Cioran
Esențial mi s-a părut în viață să-ți fii credincios ție însuți. Și atât timp cât nu deranjezi pe nimeni, nu văd de ce nu ți-ai consuma bucuriile la lumina zilei. Abia când le camuflezi, când ți-e rușine de ele, devin vicii. - Rodica Ojog-Braşoveanu
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]