Quotation Explorer - 'Silaha'

Silaha kuu ya uchoyo ni kujitolea kwa ajili ya watu wengine. Ni upendo. - Enock Maregesi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]