Quotation Explorer - 'Tek'

Bratu muslimanu traži 70 opravdanja, tek kad 71. put pogriješi reci mu zašto. Ženi traži 700 opravdanja, kad pogriješi 701. put pitaj zašto, a majci oprosti 7000 puta i kad pogriješi 7001. put, opet pogni glavu! - Safet Kuduzović
Žena je u svoj svojoj ljepoti i širini ličnosti vidljiva, tek kad je oku nevidljiva. - Ammara Šabić
Razmenjujemo tek poneke poglede u prolazu,providne osmehe, skrivajuci bol,nagovestavajuci nastavak zivota, jedno bez drugog. - Tamara Stamenkovic
Bugünün dersi birbirinizi öldürmek; ta ki tek kişi kalana kadar. - Koushun Takami
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]