Quotation Explorer - 'Acha'

Acha alama katika dunia baada ya kuondoka. - Enock Maregesi
Tunazaliwa na kufa. Lakini hatujui tunakotoka. Wala hatujui tunakokwenda. Huenda tunatoka na kwenda katika dunia nyingine, ya ulimwengu mwingine, hivyo kutufanya wageni wa dunia yetu wenyewe. Acha dunia katika hali nzuri kuliko ulivyoikuta. - Enock Maregesi
O jornalista é um poeta delicado: sempre acha o rascunho mais sincero do que o publicado. - Mario Quintana
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]