Quotation Explorer - 'Hai'

C'è una voracità, che hai con le persone che ti vivono intorno, che mi spaventa. E questo tanto più perché io so quanto, dentro di te, ci sia solamente un fondo di sincera bontà - Pier Vittorio Tondelli
Đây không phải một cuốn sách du lịch một cuốn sách tình yêu.Tôi không mua máy bay khi tôi thất tình; tôi chỉ mua khi giá rẻ.Thực ra, yêu đi hai việc không nên liên quan,… trừ khi, đi để yêu hơn cuộc sống này - Travelling Kat Kim Ngan
Un giorno farai per me cose che hai in odio. E' questo che vuol dire essere una famiglia. - Jonathan Safran Foer
kabhi itni khushi hui ki apko ronaa aa gaya ho!Jise pyaar me dard hota haiuse pyaar me wo khushi nhi milijo us insaan ko mili jo khushi me bhi royaa hai - Ashutosh Chaudhary
Shaq pe hai yaqeen unko,Yaqeen pe hai shaq Mujhy..........Kis ka jhoot jhoot hai,Kis ke sach main sach nahi,Hai ke hai nahi,Bas yehi sawaal hai,Aur sawaal ka jawaab bhi, Sawaal hai..........Dil ki gar sunoon to hai,Dimaag ki to hai nahi,Jaan loon ke jaan doon,Main rahoon ke main nahi!! - Vishal Bharadwaj - Haider Film
Ki Muhammad se wafa toonay to ham teray hainYe jahan cheez hai kiya lauho qalam tere hain - Muhammad Iqbal
Baat he alag hai - ANKiT+
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]