Quotation Explorer - 'Huku'

Tukijifunza kuacha historia njema kwa kutenda mema katika maisha ya wengine itatuwezesha tuondoke duniani tukitabasamu na huku tukiwaacha wengi wakitokwa na machozi - Jacob Mushi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]