Quotation Explorer - 'Hutegemea'

Serikali mara nyingi hutegemea ujasusi wa ndani na nje kufanya maamuzi mazito na sahihi ya kuendesha nchi. - Enock Maregesi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]