Quotation Explorer - 'Kibaya'

Kama umefanya au umesema kitu kibaya na ukasema ukweli mbele ya mtu au ya watu, omba msamaha kupata tena kibali cha umma. - Enock Maregesi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]