Quotation Explorer - 'Kuda'

Stakleni grad jesam li ga osjetio? Jesam li ga našao? Kuda me to vodi život? Svatko ima svoj Stakleni grad, svaka osoba, svaka nacija, svaka ideologija, religija. Tražiti Stakleni grad značilo je tražiti svoj ideal, tražiti sebe. - Željko Malnar
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]