Quotation Explorer - 'Ga'

I znaj da rob prelazi granice koje ga vode ka Allahu sa svojim srcem i htijenjem, a ne sa tijelom. - محمد حسان
Kako će Kur'an omekšati tvoje srce ako, učeći ga, iščekuješ kraj sure? - الحسن البصري
Kada smo u kontaktu sa drugim čovekom, mi mu ili pomažemo ili smetamo. Nema trećeg: ili ga vučemo na dole, ili ga izvlačimo na površinu. - Booker T. Washington
Zahvalnost ne menja pejzaž oko nas. Ona samo pere prozor kroz koji ga posmatramo, pa jasno vidimo boje. - Richelle E. Goodrich
Splošni odgovor, ki ga daje življenje na vsa najbolj zapletena in nerešljiva vprašanja je: živi za potrebe dneva, potem boš pozabil. - Leo Tolstoy
Stakleni grad jesam li ga osjetio? Jesam li ga našao? Kuda me to vodi život? Svatko ima svoj Stakleni grad, svaka osoba, svaka nacija, svaka ideologija, religija. Tražiti Stakleni grad značilo je tražiti svoj ideal, tražiti sebe. - Željko Malnar
Dotakne ti neko srce, posle je sve nebitno.Jedna osoba ga promeni i srce ostaje takvo.Obelezeno do kraja svih emocija. - Tamara Stamenkovic
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]