Quotation Explorer - 'Znaj'

Kada god daš prednost Allahovom zadovoljstvu, znaj da će se na tebe okomiti ljudi. - Hajrudin Ahmetović
I znaj da rob prelazi granice koje ga vode ka Allahu sa svojim srcem i htijenjem, a ne sa tijelom. - محمد حسان
Ako se ne osjećaš sretno onda znaj da ti namaz nije dobar. Velika je razlika između namaza sa kojim se želimo odmoriti i namaza od kojeg se želimo odmoriti. - Mithad Ćeman
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]