Quotation Explorer - 'Dobar'

Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu. - Sulejman Bugari
Volim da provodim vreme sa tobom. Dobar je osecaj smejati se na ovaj nacin. - Tamara Stamenkovic
Ako se ne osjećaš sretno onda znaj da ti namaz nije dobar. Velika je razlika između namaza sa kojim se želimo odmoriti i namaza od kojeg se želimo odmoriti. - Mithad Ćeman
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]