Quotation Explorer - 'Tebe'

I neka ti uvijek bude na umu da nisi ljudski stvor već samo običan turist. ne daj se zavesti izvanjskom ljubaznošću: ona ne ide tebe već tvoju lisnicu. - Ephraim Kishon
Kada god daš prednost Allahovom zadovoljstvu, znaj da će se na tebe okomiti ljudi. - Hajrudin Ahmetović
Bio sam toliko blizu tebe, da mi je hladno pored drugih. - Guillaume Musso
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]