Quotation Explorer - 'Allahovom'

Kada god daš prednost Allahovom zadovoljstvu, znaj da će se na tebe okomiti ljudi. - Hajrudin Ahmetović
Uistinu, nema ponosa osim u poniznosti Allahu, niti ima sigurnosti osim u strahu od Allaha, a nema ni rahatluka osim u zadovoljstvu sa Allahovom odredbom! - Hajrudin Ahmetović
Sta mi mogu moji neprijatelji. Moj dzennet je u mojim prsima, prati me svugdje. Ako me zatvore, to mi je osama sa Allahom. Ako me ubiju, to mi je sehadet. A ako me protjeraju, to mi je turizam na Allahovom putu". - ابن تيمية
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]