Quotation Explorer - 'Allaha'

Smrt nije najveća nedaća u našem životu, več je najveća nedaća da u nama umre strah od Allaha, a još smo živi. - Hajrudin Ahmetović
Uistinu, nema ponosa osim u poniznosti Allahu, niti ima sigurnosti osim u strahu od Allaha, a nema ni rahatluka osim u zadovoljstvu sa Allahovom odredbom! - Hajrudin Ahmetović
U najtežim trenucima, vjernik je poput planine, planina ne bi izdržala ono što vjernik i vjernica mogu izdržati. Zašto? Zato što oni kada god Allaha spomenu, njihovo srce se smiri. - Kenan Musić
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]