Quotation Explorer - 'Nema'

U međumuslimanskim sukobima nema pobjednika. - Mithad Ćeman
Kur’an, kao i sunnet, podstiče i naređuje popravljanje loših međumuslimanskih odnosa jer u lošim odnosima nema dobra za muslimane. Takva situacija koristi samo neprijateljima islama i muslimana. - Hajrudin Ahmetović
Sve sam u životu kupila dovom. Sve. Ja nisam nista zaradila...Došli goli na ovaj dunjaluk. I odosmo goli. Bez džepova. Ćefin nema džepove. Ništa ponijet nećemo. Naše je samo ono što damo. I onoliko koliko sebe damo. - Ammara Šabić
Uistinu, nema ponosa osim u poniznosti Allahu, niti ima sigurnosti osim u strahu od Allaha, a nema ni rahatluka osim u zadovoljstvu sa Allahovom odredbom! - Hajrudin Ahmetović
Kada smo u kontaktu sa drugim čovekom, mi mu ili pomažemo ili smetamo. Nema trećeg: ili ga vučemo na dole, ili ga izvlačimo na površinu. - Booker T. Washington
Alkohol ubija... znamo, o znamo,Znamo da alkohol škodi,No rakije, rakije, rakije amo,Jer utjehe nema u vodi. - Dobriša Cesarić
Kletva koju pisac ima je da pise o ljubavi cak i kada je nema. - Tamara Stamenkovic
Za njih, nas nema. Ćutimo.Kada govorimo, sebe isključujemo iz zajednice i poretka.Kada čovek misli, on ćuti. - Sreten Ugričić
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]