Quotation Explorer - 'Osim'

Ništa nije tvoje vlastito osim nekoliko kubičnih centimetara u tvojoj lubanji. - George Orwell
Uistinu, nema ponosa osim u poniznosti Allahu, niti ima sigurnosti osim u strahu od Allaha, a nema ni rahatluka osim u zadovoljstvu sa Allahovom odredbom! - Hajrudin Ahmetović
Najbolji medju vama je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam od vas najbolji prema svojoj porodici. Zene nije postivao osim onaj ko je plemenit, a nije ih ponizavao niko osim zlikovac. - Hadis
Medju nama nije bilo nikakve veze, osim sto smo pili i vodili ljubav. - Charles Bukowski
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]