Quotation Explorer - 'Niti'

Stid nije da oboriš pogled, niti da ti lice pocrveni, već je stid da te Allah ne vidi u onome što ti je zabranio. - Hajrudin Ahmetović
Uistinu, nema ponosa osim u poniznosti Allahu, niti ima sigurnosti osim u strahu od Allaha, a nema ni rahatluka osim u zadovoljstvu sa Allahovom odredbom! - Hajrudin Ahmetović
Znati kako je biti sam u mraku, u mracnoj sobi. A samo jedan mali prozorcic je tamo, tamo na onom zidu. Gde i onu jarku zutu svetlost presecaju niti metalne, koje nisu bas slabasnog karaktera.Eh. Pa nije svako te srece da okusi tugu. - Марко Соколовић
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]