Quotation Explorer - 'Planina'

U najtežim trenucima, vjernik je poput planine, planina ne bi izdržala ono što vjernik i vjernica mogu izdržati. Zašto? Zato što oni kada god Allaha spomenu, njihovo srce se smiri. - Kenan Musić
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]