Quotation Explorer - 'Protjeraju'

Sta mi mogu moji neprijatelji. Moj dzennet je u mojim prsima, prati me svugdje. Ako me zatvore, to mi je osama sa Allahom. Ako me ubiju, to mi je sehadet. A ako me protjeraju, to mi je turizam na Allahovom putu". - ابن تيمية
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]