Quotation Explorer - 'Prednost'

Kada god daš prednost Allahovom zadovoljstvu, znaj da će se na tebe okomiti ljudi. - Hajrudin Ahmetović
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]