Quotation Explorer - 'Naishi'

Kuikaribisha amani ya Mungu katika maisha yangu kumenisaidia. Naishi mbinguni duniani. - Enock Maregesi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]