Quotation Explorer - 'Toba'

On a visit or vacation to Toba Lake,you may say 'Horas' to Batak people,when we meet, visit and shake hands. - Toba Beta
Dunia imekata tamaa. Matatizo ya watu yamekuwa makubwa kuliko ukombozi wa maisha yao. Sekunde moja ya toba inaweza kukupa ufalme wa mbinguni. Hujachelewa. - Enock Maregesi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]