Quotation Explorer - 'Viskas'

Dar ir dabar pasijuntu besvarstąs: o gal jos nemylėjau? Gal mudu abu tik plykstelėjom kaip nuogi laidai, aklai susilietę tamsoje, sukibirkščiavom - ir viskas, vėl akla tamsa?.. Gal. - Jurgis Kunčinas
Kad viskas daugiau ar mažiau buvę anksto nulemta. Kad žmonės tesą priemonės vieni kitų gyvenime. Kad dalykai, tokie baisūs tau ir kitiems, tikrųjų gali tapti palaima. - Herbjørg Wassmo
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]