Quotation Explorer - 'Chrisper Malamsha'

I want to be so successful that one day my mom never has to buy a thing for herself again - Chrisper Malamsha
Unaanzaje ku judge kwanini nipo hivi wakati kila mtu ana uniqueness pengine nzuri au mbaya - Chrisper Malamsha
I’m actually really worried that nobody will ever fall in love with me. - Chrisper Malamsha
Fight for the things that matter to you. Inspire yourself. Believe in the power of positive thinking. - Chrisper Malamsha
Mimi ni mmoja kati ya wale wasiopenda maendeleo ya watu wachache au peke yako ndomana nimechagua mabadiliko katika maisha yangu sisubirii wanasiasa - Chrisper Malamsha
Kuna watu wanatumia nguvu nyingi nyingi kusafisha kilichopita na kusahau kama hakuna marudio,usikumbuke ya yaliyopita bali jifunze kupita hayo. - Chrisper Malamsha
They say family's first, but family is the first to get you hurt - Chrisper Malamsha
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]