Quotation Explorer - 'Louis Ferron'

Wie droomt omdat hij niet gelukkig is, moet wandelen, veel wandelen, doelloos ronddwalen in de hoop dat hij over het geluk zal struikelen. - Louis Ferron
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]