Quotation Explorer - 'Atunci'

„dacă viața ar fi fost o petrecere, atunci copiii erau petrecerea de după, iar singurul obstacol între tine și asta ar fi fost firea umană, paznicul veșnic de la intrarea într-un club. - James Meek
Întrebările trebuie puse doar atunci când poți suporta răspunsurile. - Monika Peetz
De atunci femeia-ascunde sub pleoape-o taina si-si misca geana parc-ar zice ca ea stie ceva, ce noi nu stim, ce nimenea nu stie , nici Dumnezeu chiar. - Lucian Blaga
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]