Quotation Explorer - 'Asta'

„dacă viața ar fi fost o petrecere, atunci copiii erau petrecerea de după, iar singurul obstacol între tine și asta ar fi fost firea umană, paznicul veșnic de la intrarea într-un club. - James Meek
„E drept, explicaţiile nu au ce căuta într-o despărţire. Nu pot fi decât meschine. Adevărul nu e nicăieri. Oamenii inteligenţi simt asta. Fie spun pleacă pentru un timp si nu se mai întorc niciodată, fie dispar pur si simplu. Ce explici? La ce ajută? - Dan Lungu
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]