Quotation Explorer - 'Firea'

„dacă viața ar fi fost o petrecere, atunci copiii erau petrecerea de după, iar singurul obstacol între tine și asta ar fi fost firea umană, paznicul veșnic de la intrarea într-un club. - James Meek
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]