Quotation Explorer - 'Duke'

The duke had a mind that ticked like a clock and, like a clock, it regularly went cuckoo. - Terry Pratchett
There are only two things: love, all sorts of love, with pretty girls, and the music of New Orleans or Duke Ellington. Everything else ought to go, because everything else is ugly. - Boris Vian
The Duke of Dunstable had one-way pockets. He would walk ten miles in the snow to chisel an orphan out of tuppence. - P.G. Wodehouse
Ne gjithë jemi duke shkuar për vdekur, gjithë ne, çfarë cirku! Kjo vetë duhet na bëjë ta duam njëri-tjetrin, por kjo nuk e bën. Ne jemi terrorizuar dhe rrafshuar nga trivialiteti, ne jemi duke u ngrënë nga asgjëja. - Charles Bukowski
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]