Quotation Explorer - 'Sahaja'

...lelaki pendiam sesungguhnya memiliki rasa kasih sayang yang jauh berlebihan berbanding lelaki yang berlagak disiplin dan merepek sahaja mulutnya. - Andrea Hirata
Janganlah tuan-tuan percaya kalau sejarah itu dikatakan satu sahaja, jangan-jangan ada lain perkara di sebaliknya (Ketupat Cinta Musim Pertama) - Faisal Tehrani
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]