Quotation Explorer - 'Svojom'

U begu od nesreće, doživljavao sam skup razočarenja koji su je svojom snagom prevazilazili, čak i u toj meri da mi se činilo da je bolje da sam nesreću sačekao raširenih ruku. Ali, kako da se predam zlu kad osećam da postoji dobro? - Slaviša Pavlović
Ko se igra sa grijesima, igra se sa svojom uputom. - Dževad Gološ
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]