Quotation Explorer - 'Postoji'

Za svako delo postoji razlog. - Tamara Stamenkovic
U begu od nesreće, doživljavao sam skup razočarenja koji su je svojom snagom prevazilazili, čak i u toj meri da mi se činilo da je bolje da sam nesreću sačekao raširenih ruku. Ali, kako da se predam zlu kad osećam da postoji dobro? - Slaviša Pavlović
Smrt postoji ne kao suprotnost života već kao njegov deo. - Haruki Murakami
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]