Quotation Explorer - 'Taasisi'

Wananchi wakiamua kufanya kitu katika nchi yao kwa asilimia 100 serikali, na taasisi zake zote, haitaweza kuwazuia. Kwa sababu, mamlaka ya wananchi hushinda ya serikali. - Enock Maregesi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]