Quotation Explorer - 'Usimdharau'

Hufanani na yoyote katika dunia hii. Unafanana na wewe mwenyewe. Usimdharau mtu, humjui! - Enock Maregesi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]