Quotation Explorer - 'E.H. Gombrich'

There really is no such thing as Art. There are only artists. - E.H. Gombrich
ولكن حتى قبل الجبال ، كانت هناك حيوانات مختلفة تمامًا عن حيوانات الحاضر. - E.H. Gombrich
Voor de mengeling van volken die onze aarde bewonen, zal het steeds belangrijker worden dat we elkaar respecteren en tolereren, alleen al omdat we door de technische vooruitgang steeds dichter op elkaar worden gedrukt. - E.H. Gombrich
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]