Quotation Explorer - 'Sulejman Bugari'

Ne smijemo biti neodgovorni i egoistični, nikako, a posebno ne u prezentaciji Islama. Islam nije samo naš! On je univerzalna ljepota, poslata svakom čovjeku na zemlji. - Sulejman Bugari
Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu. - Sulejman Bugari
Kome Allah nije dosta, sve mu nedostaje. - Sulejman Bugari
Spominjanjem Gospodara u srcu se rahmet stvara. - Sulejman Bugari
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]