Quotation Explorer - 'Kamwe'

Kitu kikishindikana katika maisha yako kamwe usikate tamaa kwa sababu kushindwa ni mama wa mafanikio na kukata tamaa ni mama wa kushindwa. - Enock Maregesi
Usitukane kamwe. Pigana itakapobidi. - Enock Maregesi
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]